Czy wspólny kredyt hipoteczny przed ślubem jest możliwy?

Zakładanie rodziny nierozerwalnie kojarzy się z potrzebą posiadania siedliska - domu lub mieszkania, czyli miejsca, w którym małżonkowie i ich dzieci będą wspólnie zamieszkiwać. Zakup nieruchomości mieszkalnej ze względu na ceny jest zazwyczaj wydatkiem życia. Nie dziwi więc fakt, że większość takich zakupów kredytowana jest przez banki. Czy para ma szansę wprowadzić się do swojego mieszkania kupionego za kredyt hipoteczny uzyskany przed ślubem?

Finanse przed ślubem – co trzeba wiedzieć?

O kredyty hipoteczne pary pytają bardzo często. W świetle prawa długość związku przed ślubem nie ma żadnego znaczenia dla wspólnoty majątkowej. Każdy z narzeczonych stanowi odrębny byt prawny, więc zakup dokonany przed oficjalnym zawarciem związku małżeńskiego traktowany jest jako pomnażanie majątku osobistego jednej osoby – nawet wówczas, gdy narzeczeni łączą swoje przychody i wspólnie je wydatkują.

Wszelkie czynności cywilno-prawne dokonane przed ślubem dotyczą tylko jednej strony. Jeśli któryś z małżonków dostanie spadek- wejdzie on w skład majątku osobistego spadkobiercy. Darowizna od rodziców przypisana zostanie do majątku syna/córki chyba, że rodzice podzielą ją na dwie części i każdego obdarują oddzielnie. Długi zaciągnięte przed ślubem także są zobowiązaniem wyłącznie tej osoby, która pieniądze pożyczyła.
A co z zakupem wspólnego mieszkania przed ślubem?

Kredyt hipoteczny przed ślubem

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego przed ślubem jest zapewne deklaracją potwierdzającą mocne więzi łączące narzeczonych, ale urzeczywistnienie tej decyzji nie należy do łatwych. Bez większych problemów banki udzielają kredytów na zakup nieruchomości przed ślubem. Istnieje możliwość udzielenia takiego kredytu dla narzeczonych, ale na określonych warunkach.

Ze względu na odrębność prawną nie można kupić nieruchomości w formie współwłasności, więc narzeczeni mogą dokonać zakupu jako udziałowcy w równych częściach. W takim przypadku bank udzieli kredytu. I nie chodzi tu o dwa odrębne kredyty hipoteczne potrzebne do sfinansowania zakupu ½ domu, ale o wspólny kredyt dla obu stron. Po ślubie nieruchomość nadal jest własnością w częściach, a kredyt spłacany jest solidarnie.

Kredyt hipoteczny przed ślubem - co w przypadku rozwodu?

Jeszcze nie było ślubu, a już mowa o rozwodzie? Oby nigdy nie był potrzebny, ale w życiu różnie bywa. Po rozwodzie byli małżonkowie zachowują swoje udziały we własności nieruchomości. Kredyt stanowi wspólnotę i jako taki podlega spłacie przez obie strony – zadłużenie traktowane jest jako całość, nie wydziela się części do spłaty odrębnych dla stron. W praktyce oznacza to, ze w przypadku niespłacania rat przez jednego z kredytobiorców konsekwencje poniesie drugi. Bank domagać się będzie miesięcznej raty i nie interesuje go, czy kredytobiorcy dzielą się powinnościami.

Podobnie dzieje się w przypadku ustanowienia odrębności majątkowej. Pożyczka zaciągnięta wspólnie przed podziałem nadal jest wspólnym kredytem, który należy solidarnie spłacać.

Tożsamą sytuacją jest intercyza podpisywana przed ślubem. W myśl zasad intercyza jest narzędziem służącym wyodrębnieniu majątku osobistego. W przypadku kredytu zaciągniętego przed zawarciem porozumienia intercyza niczego nie zmienia – małżonkowie są właścicielami i dysponentami swoich udziałów i wspólnie spłacają kredyt.

Expert kredytowy - korzystny i bezpieczny kredyt hipoteczny

Narzeczeni deklarujący chęć zaciągnięcia wspólnego kredytu muszą nie tylko rozwikłać zawiłości przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, ale także znaleźć korzystną dla siebie ofertę. Internet pełen jest reklam oraz narzędzi służących do porównywania kredytów – wyszukiwarki, porównywarki i ratkomaty pokazują rankingi najlepszych produktów bankowych i obliczają nawet wysokość rat miesięcznych. Dla własnego bezpieczeństwa warto zwrócić się o radę i pomoc do specjalistów.

Ekspert kredytowy rozpozna potrzeby potencjalnych kredytobiorców, oceni ich sytuację prawną i finansową, dokona wstępnej analizy zdolności kredytowej i zaproponuje konkretne produkty oferowane przez banki.
Po wyborze kredytu w dalszej części współpracy zadaniem eksperta będzie negocjowanie warunków pożyczki oraz wypełnienie wniosku i kompletowanie dokumentów (przy kredytach hipotecznych jest ich bardzo dużo). Działając w imieniu klientów ekspert finansowy złoży wniosek w oddziale banku.

Korzystanie w usług ekspertów finansowych minimalizuje ryzyko dokonania złego wyboru. Klient nie jest bezpośrednio obciążony kosztami pracy doradcy – wynagrodzenie wypłaca bank, który kredytu udziela.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Solemo Finanse

Materiał partnera zewnętrznego