Kredyt gotówkowy i jego charakterystyka

Mianem kredytu gotówkowego określamy ten jego rodzaj, który zakłada, że uzyskana kwota zostanie przeznaczona na dowolnie wybrany przez nas cel. Oczywiście, nie brakuje banków, które wymagają, aby informacja na ten temat znalazła się we wniosku kredytowym, kluczowe znaczenie mają bowiem ustalenia wewnętrzne charakterystyczne dla danej instytucji.

Co do zasady, kredyt gotówkowy jest rozwiązaniem, z którego może skorzystać każda osoba legitymująca się źródłem dochodu. Już choćby z tego powodu jest to rozwiązanie wyjątkowo popularne. Udziela się go nie tylko klientom indywidualnym, ale i firmom, choć cele obu grup kredytobiorców różnią się zasadniczo. Osoby fizyczne zwykle finansują w ten sposób zakupy i wakacyjne wyjazdy, podczas gdy firmy stawiają na zakup sprzętu, który pozwala im na rozwijanie swojej działalności oraz na niewielkie remonty.

Rodzaje kredytu gotówkowego

  1. Kredyt konsumpcyjny, który finansuje zakup dóbr o charakterze konsumpcyjnym.
  2. Kredyt na kartach gotówkowych
  3. Linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

wniosek kredytowyLinia kredytowa pozwala nam na wypłacanie z rachunku bankowego większej ilości pieniędzy niż ta, jaką sugeruje nam kwota posiadanych przez nas środków. Korzystanie z niej jest możliwe jedynie do określonego limitu. Mamy przy tym do czynienia z kredytem odnawialnym, w którym każda wpłata automatycznie zmniejsza zadłużenie.

Bez względu na to, na jaką postać kredytu gotówkowego się zdecydujemy, bank może oczekiwać od nas określonej formy zabezpieczenia. Może być to poręczenie ze strony osoby trzeciej, weksel in blanco albo ubezpieczenie kredytu. Sama kwota, o jaką można się starać, jest dość zróżnicowana. Mamy więc do czynienia zarówno ze zobowiązaniami na kilkaset złotych, jak i z tymi, które dotyczą kwoty stukrotnie wyższej. Kluczowe znaczenie mają tu zarówno potrzeby kredytobiorcy, jak i jego sytuacja kredytowa, na którą składają się nie tylko zarobki, ale i dodatkowe zobowiązania.

Wniosek kredytowy

Po wyborze banku, który będzie nam w stanie zaoferować najkorzystniejszy kredyt gotówkowy, możemy pobrać, a następnie uzupełnić odpowiedni wniosek. Zawsze warto też upewnić się, czy istnieje możliwość przesłania wniosku z wykorzystaniem Internetu. Rozwiązanie takie cieszy się rosnącą popularnością, pozwala bowiem na oszczędność czasu i jawi się jako znakomita alternatywa dla odwiedzin w placówce, która często znajduje się w sporym oddaleniu.

Wniosek kredytowy nie jest jednak jedynym dokumentem, jakiego może oczekiwać od nas bank. Poza nim niezbędny jest przede wszystkim dokument potwierdzający naszą tożsamość i choć zazwyczaj jest to dowód osobisty, niektóre instytucje zezwalają też na posługiwanie się paszportem. Cennym dokumentem jest i ten, który potwierdza wartość uzyskanych przez nas dochodów. Coraz częściej okazuje się przy tym, że ich źródło nie ma już aż tak dużego znaczenia.

Zaświadczenie o dochodach

zaświadczenie o dochodach

​Banki coraz częściej honorują nie tylko dochody uzyskane z tytułu wykonywania umowy o pracę, ale również te, które generuje umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywanie wolnego zawodu. Nasze dochody mogą być też wynikiem świadczenia przedemerytalnego, renty oraz emerytury. Co do zasady, na kredyt można liczyć osiągając dochody na poziomie 650 PLN na jednego członka rodziny, choć bywają banki, które oczekują przychodu wynoszącego nawet 1000 złotych.

Starając się o kredyt często należy też przedstawić potwierdzenie, że i inne nasze zobowiązania są spłacane terminowo. Sama wielkość kredytu jest uzależniona od wielkości naszego dochodu, choć banki biorą też pod uwagę nasze dodatkowe zobowiązania, które mogą przyczynić się do obniżenia wspomnianej kwoty.

Zabezpieczenie kredytu

Kredyt gotówkowy może być zabezpieczany na różne sposoby. Najczęściej wiąże się to z koniecznością wykupienia stosownego ubezpieczenia, choć pewną popularnością cieszy się też poręczenie osoby trzeciej oraz weksle in blanco.

Pewna grupa banków może nam zaproponować również kredyt gotówkowy zaciągany bez zabezpieczenia. Niestety, wiąże się to z koniecznością zgody na wyższe oprocentowanie. Kredyt gotówkowy zwraca na siebie uwagę również dlatego, że banki zazwyczaj stosują uproszczone procedury jego przyznawania, a i czas oczekiwania na ostateczną decyzję nie jest długi. Także stawiane przez bank wymagania nie są wygórowane zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze zobowiązaniami odnoszącymi się jedynie do niewielkich kwot. Podpisanie umowy kredytowej jest możliwe niemal natychmiast po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi ze strony banku.