Kredyty klęskowe dla rolników - pomoc w razie meteorologicznych wypadków?

Klęski żywiołowe są ogromnym utrapieniem dla rolników. Niestety, przytrafiają się one każdego roku – susze, intensywne opady, silne mrozy i wiele innych. Są one niezależne od człowieka, ale potrafią spowodować wielkie straty finansowe. Z tego powodu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc dla osób poszkodowanych przez takie klęski. Chodzi przede wszystkim o dopłaty do kredytów klęskowych. Mogą one być przyznane w ramach kredytów linii inwestycyjnej (K01) oraz obrotowej (K02).

Kredyt obrotowy dla rolnika

Rolnicy z reguły zaciągają kredyty z linii obrotowej. Wielkie dysproporcje na rynku są tu widoczne gołym okiem. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się kredyty obrotowe, co być może spowodowane jest kilkoma czynnikami. Kredyt inwestycyjny jest mniej elastyczny, może bowiem być wykorzystany wyłącznie w celu odbudowania stanu sprzed wystąpienia klęski żywiołowej i powrotu do takiego samego poziomu produkcji. Kredyt obrotowy może być tymczasem wykorzystywany również do pokrywania wydatków bieżących, występujących w czasie usuwania szkód. Pieniądze uzyskane w taki sposób mogą być przeznaczone na przykład na zakup pasz dla zwierząt.

Mimo wszystko kredyty nie cieszą się wśród rolników wielką popularnością. Zaciągnięcie takiego zobowiązania przy prowadzeniu bardzo sezonowej i uzależnionej od wielu czynników działalności jest po prostu zbyt wielkim ryzykiem. Z tego powodu większość ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi jest zainteresowania uzyskaniem dofinansowania z innych instytucji na usunięcie wszystkich szkód i pokrycie strat.

oprocentowanie kredytów klęskowych

Kredyty klęskowe a rozmiary poniesionych szkód

Aby uzyskać takie dofinansowanie, rolnik musi wypełnić specjalne oświadczenie i zamieścić w nim szereg istotnych informacji. Bardzo ważne jest określenie, jaki procent upraw uległ zniszczeniu wskutek klęski żywiołowej. Przed przyznaniem środków na pokrycie szkód, na gospodarstwo musi przyjechać specjalna komisja w celu oceny skali zniszczeń. Warto pamiętać, że bierze ona przy tym pod uwagę wyłącznie stan z dnia, w którym zostały dokonane oględziny.

Weźmy za przykład gospodarstwo rolne, na którym uprawia się kukurydzę. Przez niekorzystne warunki pogodowe uprawy zostały zniszczone; najpierw przymrozkami, a potem – późną wiosną i wczesnym latem – nadeszła susza. Na miejsce przyjeżdża komisja która ocenia, że wielkość strat przekracza 30% średniej produkcji rolnej gospodarstwa z ostatnich trzech lat. Właściciel gospodarstwa w ciągu 12 miesięcy od sporządzenia przez komisję oświadczenia musi złożyć w banku wniosek o przyznanie mu kredytu klęskowego. Można wnioskować o to również w dowolnym banku, który prowadzi współpracę z AriMR. Kwota kredytu nie zawsze będzie pokrywała 100% szkód. Czasami może to być 70% łącznej wartości zniszczeń.

Oprocentowanie kredytów klęskowych

Odsetki w przypadku takich kredytów są naliczane według tego, ile wynosi oprocentowanie podstawy. Jeśli jest ono wyższe niż 3%, to rolnik musi zapłacić minimum 3%. W przypadku oprocentowania podstawy niższego niż 3% rolnik płaci tyle samo, ile wynosi owo oprocentowanie. Spłatą wszystkich pozostałych kosztów kredytu zajmuje się AriMR. Wiele dodatkowych warunków banki ustalają indywidualnie, wszystko zależy zatem od konkretnej oferty.