Kredyt samochodowy a leasing - różnice

Osoby, które prowadzą firmę i zastanawiają się nad zakupem samochodu często zwracają uwagę na to, że nie mają szans na zakup pojazdów z własnych środków. W takim przypadku można posiłkować się kredytem samochodowym, nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby wziąć auto w leasing. Oba rozwiązania posiadają zarówno liczne zalety, jak i przynajmniej kilka wad, warto więc poddać je szczegółowej analizie.

Leasing i jego charakterystyka

W ostatnich latach leasing samochodowy cieszy się ogromną popularnością. Rozwiązanie to zakłada, że właściciel prawny pojazdu przekazuje prawa do jego użytkowania leasingobiorcy. Ten ostatni uiszcza w zamian regularną opłatę określaną mianem rat leasingowych, co sprawia, że leasing często porównywany jest do dzierżawy ze względu na zbieżność zasad, na jakich bazuje. Jego podstawowy podział mówi o leasingu bieżącym znanym też jako operacyjny oraz o leasingu finansowym. W pierwszym przypadku użytkowanie samochodu jest krótsze niż czas jego zużycia, w umowie zaś nie ma klauzuli o wykupie. Leasing finansowy przewiduje, że samochód można wykorzystywać przez cały okres jego amortyzacji.

Zalety i wady leasingu

czy leasing się opłacaLeasing cieszy się popularnością między innymi dlatego, że leasingowanie jest prostsze niż ubieganie się o kredyt. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że pozwala on na szybkie zdobycie pojazdu, a jednocześnie nie wymaga wcale wielu formalności. Rata leasingowała jest stała, opłaty techniczne mogą zostać przeniesione na leasingodawcę, istnieje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, a do tego nie musimy angażować poważnych środków własnych. Nie bez znaczenia jest i to, że leasing finansowy pozwala na zakup samochodu po obniżonych kosztach.

Oczywiście, leasing nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Pewnym problemem może być choćby to, że maksymalny czas leasingowania wynosi 5 lat, a sam samochód nie może być tańszy niż 50 tysięcy PLN. Pomimo użytkowania przez nas samochodu do leasingodawca jest jego właścicielem, a do tego często nie ma możliwości przejęcia pojazdu na własność (o ile nie ma odpowiedniej klauzuli). Leasingowanie dotyczy jedynie tych pojazdów, które zakupiono z wykorzystaniem faktury VAT, nie ma też możliwości jego wymiany lub sprzedaży.

Charakterystyka kredytu samochodowego

Jeśli ograniczenia, jakie generuje leasing, wydają się nam zbyt duże, możemy zdecydować się na skorzystanie z kredytu samochodowego. Ten jest udzielany nie tylko przez banki, ale również przez inne instytucje finansowe i może pokryć koszt zakupu pojazdu nawet do 100 procent jego wartości. Oczywiście, instytucja udzielająca kredytu stosuje zabezpieczenie przed niespłacaniem rat. Często karta pojazdu jest więc w depozycie, praktykowany jest jednak również zastaw rejestrowy.

Blaski i cienie kredytu samochodowego

kredyt samochodowy

​Jeśli analizujemy kwestie formalne, kredyt jest znacznie bardziej skomplikowany niż leasing, nie oznacza to jednak, że jego zalety tego nie rekompensują. Najczęściej zwraca się uwagę na to, że może dotyczyć dowolnej kwoty, bez konieczności przejmowania się minimalnymi i maksymalnymi widełkami. Można go zaciągnąć nawet na dziesięć lat, a sam pojazd może pochodzić z dowolnego źródła, co nie wpływa na decyzję o przyznaniu wsparcia. Ciekawym rozwiązaniem jest też elastyczne rozłożenie rat, a także możliwość sprzedaży starego pojazdu już w trakcie spłacania kredytu, aby uporać się ze zobowiązaniem. Wiele banków pozwala też na zawieszenie spłaty zobowiązania na jakiś czas.

Najpoważniejszą wadą kredytu samochodowego wydają się być formalności oraz to, że samo zabezpieczenie takiego zobowiązania nie jest zbyt korzystne. Należy też pamiętać, że pojazd nie może mieć więcej niż 15 lat, a niektóre banki będą oczekiwać od kredytobiorcy wkładu własnego.

Kredyt czy leasing – w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania

Trudno jednoznacznie ocenić, która z opcji jest bardziej atrakcyjna, wiele zależy bowiem zarówno od naszych możliwości, jak i od potrzeb. Nie da się jednak ukryć, że to kredyt samochodowy ma zdecydowanie więcej zalet niż leasing. Ten ostatni jest szybszy i wygodniejszy, nie pozwala jednak na stanie się właścicielem pojazdu. Różnice pojawiają się także podczas analizowania kolejnych ofert, te bowiem potrafią być wyjątkowo zróżnicowane.