Kredyt dla firm – rodzaje kredytów, kredyty dla małych i dużych firm

Kredyty przeznaczone dla właścicieli firm czy przedsiębiorstw są niedostępne dla osób, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej. Kwoty tych kredytów są o wiele wyższe, a czas spłaty może być regulowany i dostosowywany w zależności od potrzeb i zysków firmy. Takie pożyczki są dostępne dla ludzi, którzy posiadają własną firmę, przy czym nie ma znaczenia, czy dane przedsiębiorstwo jest duże, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Kredyty dla firm są uznawane na szczególnych warunkach, przeznaczane powinny być na rozwój działalności, czy też bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Nie mogą być one więc przeznaczane na prywatne potrzeby. Oczywiście istnieje możliwość zaciągania kredytu na firmę, którego kwota będzie przesłana na konto osobiste. Dzieje się tak w przypadku mikroprzedsiębiorstw, przy których prowadzeniu nie jest wymagane założenie konta firmowego. Istotny jest bowiem cel, na który przeznacza się środki pozyskane za pomocą kredytu na firmę. Są ich różne rodzaje i pożyczki, które są przeznaczone na konkretne cele, nie powinny być spożytkowane w inny sposób, nawet jeśli wciąż dotyczą wydatków związanych z firmą. Rodzajów kredytów jest mnóstwo: na nowy projekt, czy inwestycję, bieżące koszty firmy, zakup nowych sprzętów, rozwój i poszerzenie kadry. Jest wiele opcji nie tylko kredytów, ale również ich form: od gotówkowej, poprzez kartę kredytową, przelew bankowy, czy zwiększony limit debetowy. 

Kredyt dla każdej firmy - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

kredyt dla mikroprzedsiębiorstwaKredyty są dostępne w różnych opcjach w zależności od podziału firm według ich wielkości przez banki, chociaż często te same produkty są oferowane przez kredytodawców dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość. Wyjątkiem mogą być mikroprzedsiębiorstwa definiowane przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807. Według niej rodzaje firm zostały podzielone na kategorie według wielkości, w zależności od tego jaki jest obrót roczny firmy oraz jaka jest liczba zatrudnionych pracowników. Przez podział wyodrębnione zostały kategorie takie jak: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo i średnie przedsiębiorstwo. Nie ma natomiast dokładnego określenia dużego przedsiębiorstwa. W ofertach kredytowych dla firm można wybierać zarówno ze względu na oferty dla konkretnych rodzajów firm, bądź też według propozycji skierowanych dla każdego przedsiębiorstwa.

Kredyty dla firm a podatki

Wzięcie kredytu nie generuje dodatkowych czynności związanych z prawem podatkowym. Z tego względu, iż kredyt nie stanowi bezpośredniego zysku, nie płaci się od tej kwoty podatku. Jednak wydatki związane ze spłatą kredytu, czyli odsetki, prowizje, ubezpieczenie kredytu, mogą być wliczane w koszty firmy. Dzięki temu właściciel firmy może w rozliczeniu podatkowym uzyskać zmniejszenie przychodu, a co za tym idzie, podatków. Rozliczanie odsetek od kredytu zależne jest od daty spłacenia, wykorzystania kredytu. Wszelkie aspekty dotyczące prawa podatkowego należy wziąć przy tym pod uwagę.

Rodzaje kredytów dla firm

Kredyt inwestycyjny

Istnieje wiele rodzajów kredytów kierowanych dla firm. Wśród najpopularniejszych ofert jest kredyt inwestycyjny. Jego przeznaczeniem jest opłacenie inwestycji, czyli planu biznesowego na rozwój firmy. Może to być nowy projekt, modernizacja firmy, czy wprowadzenie w życie konkretnej inwestycji biznesowej związanej z działalnością firmy.

Kredyt obrotowy

Kolejnym popularnym rodzajem kredytów jest kredyt obrotowy. Służy on temu, aby opłacić bieżące potrzeby finansowe firmy. Wśród wydatków, na które przeznaczony jest taki kredyt są: zakup sprzętu, opłaty za czynsz, pokrycie kosztów zatrudnienia. Tego typu kredyty są traktowane jako zastrzyk gotówki dla firmy, są więc oferowane na krótki czas spłaty, najczęściej jest to rok.

Kredyt hipoteczny

Kolejny według najczęściej wybieranych jest kredyt hipoteczny. Czas jego kredytowania dla firm jest bardzo długi. Jest bardzo podobny do kredytu przeznaczonego dla klientów indywidualnych banków, jednak istotną różnicą jest cel kredytu. Fundusze muszą być przeznaczone na koszty związane z firmą.

kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt preferencyjny

Popularny jest również kredyt preferencyjny. To bardzo korzystny rodzaj kredytu, ponieważ jest on dotowany przez skarb państwa. Czasem są związane z nim dodatkowe warunki, jakie musi spełnić firma, szczególnie w przypadku celu, na jaki ma być on przeznaczony.

​Kredyt dotowany

Kredyty dotowane są uzależnione od aktualnych priorytetów gospodarczych państwa, od tego zależy dla jakich firm będą takie pożyczki oraz na jakich warunkach będą one przyznawane.

Kredyt pomostowy

Istnieje jeszcze kredyt pomostowy, który umożliwia rozpoczęcie inwestycji przed przekazaniem danych środków. Ten rodzaj kredytu sprawia, że inwestycje, na które otrzymało się dotacje unijne mogą zostać zrealizowane przed ich otrzymaniem. Jest to oferta niezwykle korzystna dla firm, które chcą jak najszybciej zacząć realizować plany, a muszą jeszcze poczekać na finanse. Banki oferują także kredyt technologiczny, który służy opłaceniu wprowadzenia, bądź zastosowania nowych, innowacyjnych technologii. Warunki tego kredytu są zależne od bieżącej oferty banków.