MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych – na co można liczyć, warunki, procedura

Zakup nieruchomości to marzenie większości młodych ludzi. Jednak bez wkładu własnego może się to okazać niemożliwe. W tym celu w styczniu 2014 roku ruszył specjalny rządowy program - Mieszkanie dla Młodych, w skrócie MDM, to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób planujących kupno pierwszego mieszkania lub wybudowanie domu.

Na czym polega program MDM?

Jest to wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, który dofinansowuje wkład własny do kredytu hipotecznego. Co więcej rodzina, w której pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, ma możliwość uzyskania dodatkowego, jednorazowego wsparcia finansowego w postaci spłaty części kapitału kredytu. Natomiast osoby, które zdecydują się na wybudowanie domu, mogą liczyć na częściowy zwrot podatku VAT na materiały budowlane.Niestety nie każdy może ubiegać się o pomoc państwa z programu MDM. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc liczyć na wsparcie?

Warunki otrzymania dofinansowania

Przede wszystkim nie można posiadać żadnej nieruchomości, zarówno obecnie, jak i w przeszłości – wyjątek stanowią rodziny, w których jest troje dzieci. Ponadto kredytobiorca musi mieć mniej niż 35 lat, a jeśli o dofinansowanie ubiega się małżeństwo, wówczas liczy się wiek młodszego małżonka – tu także wyjątek stanowią rodziny z trojgiem dzieci. Dodatkowo kredyt musi wynosić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania i być zaciągnięty na minimum 15 lat. Znaczenie ma także cena mieszkania – nie może ona przekraczać wskaźnika, który został wyliczony dla danej lokalizacji.

Ile wynosi dofinansowanie?

dofinansowanie mdm​Wysokość dopłaty do wkładu własnego wynosi: 10% dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, 15% dla osób i małżeństw z co najmniej jednym dzieckiem, 20% dla osób i małżeństw posiadających dwoje dzieci i 30% w przypadku rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci. Dodatkowo jeśli w okresie 5 lat od daty zakupu nieruchomości w rodzinie pojawiło się trzecie dziecko (własne lub przysposobione), można otrzymać jednorazową pomoc na spłatę części kapitału kredytu – wynosi ona 5%. Trzeba jednak pamiętać, że na wysokość dopłaty ma także wpływ metraż mieszkania – obliczając dofinansowanie, bierze się pod uwagę tylko 50 m2. W przypadku rodzin z trojgiem dzieci ten limit zwiększa się do 65 m2.

Procedura uzyskania dofinansowania

Przede wszystkim wniosek o pomoc w ramach programu MDM należy złożyć równocześnie z wnioskiem o kredyt w wybranym banku – oczywiście musi to być bank, który uczestniczy w programie. Spis takich banków można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Lista ta jest stale aktualizowana.

Niezbędne będą też następujące dokumenty:

- oświadczenie w formie pisemnej o nie posiadaniu jakiejkolwiek nieruchomości (jako właściciel lub współwłaściciel);

- pisemne oświadczenie, że wymóg ten będzie dalej spełniony w chwili zakupu lokalu;

- pisemne zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się praw do lokalu na rzecz spółdzielni w przypadku najmu mieszkania lub posiadania spółdzielczego prawa do lokalu;

- pisemne oświadczenie, że zakupiona nieruchomość posłuży tylko i wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może także wymagać udostępnienia innych dokumentów, które jednoznacznie pozwolą stwierdzić, czy dana osoba spełnia wszelkie wymagania, aby otrzymać wsparcie finansowe. Zdolność kredytowa danej osoby lub małżeństwa jest sprawdzana wedle wewnętrznych procedur danego banku. Jeśli weryfikacja dokumentów przez bank przebiegła pomyślnie, kolejny etap następuje we współpracy danego banku i Banku Gospodarstwa Krajowego. O szczegóły dotyczące formalności można dopytać w każdym banku, który bierze udział w programie MDM.

Wstrzymanie naboru wniosków z limitem wypłaty w 2017 roku a skorzystanie z programu MDM

MDM limity31 stycznia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że zarezerwowano już 95% limitu na 2017 r. W związku z tym od 1 lutego 2017 roku wstrzymano przyjmowanie wniosków o dofinansowanie przez banki z terminem wypłaty na 2017 rok. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o wsparcie na rok 2018. Ponadto cały czas będzie można ubiegać się o dodatkową pomoc po pojawieniu się w rodzinie trzeciego dziecka oraz składać wnioski o częściowy zwrot podatku VAT na materiały budowlane – tych wydatków nie dotyczy limit określony w ustawie o MDM.

MDM w 2018 roku

W 2018 rok ustawowy limit środków na dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będzie wynosić 762 mln złotych – zgodnie z zasadami funkcjonowania MDM wnioski z datą wypłaty na 2018 rok będą przyjmowane w roku 2017 do dnia, gdy suma dofinansowania przekroczy 50% limitu, a więc 381 mln złotych. W styczniu 2017 roku wykorzystano około 23% tej kwoty, więc pozostało jeszcze do rozdysponowania około 206 mln złotych.

Bez względu na to, czy program MDM zakończy się w 2018 roku, czy nie, będzie można także w kolejnych latach ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe w przypadku rodzin, w których w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania czy wybudowania domu urodziło się trzecie dziecko lub zostało przysposobione.