Ocena punktowa - dlaczego warto nad nią popracować?

Scoring BIKSco CreditRisk, to nazwa systemu punktowej oceny klienta banków, będącej niczym innym jak oceną jego wiarygodności kredytowej. Zasada ich działania jest prosta: dobry scoring to szansa na szybki kredyt i lepsze warunki kredytowe. Z  kolei niskie noty w połączeniu z innymi pożyczkami, to problemy z otrzymaniem kredytu bez względu na rzeczywistą zdolność kredytową! Warto wiec zadbać o wysoką punktację i dowiedzieć się, jakie czynniki mają na nią wpływ.

Scoring BIK - co mu szkodzi?

Punkty ujemne nie cieszą nikogo, tym bardziej osób, którym mogą zaszkodzić w uzyskaniu kredytu. Jak zatem zadbać o to, by ich miejsce zastępowały punkty dodatnie? Oto kilka podpowiedzi, jakie czynniki brane są pod uwagę przy naliczaniu punktów ujemnych:

- Opóźnienia w spłacie swoich kredytów.

- Ilość kredytów, w których spłacie masz opóźnienia.

- Wysokość kwoty, ze spłatą której się opóźniasz.

- Długość opóźnienia w spłacie kredytu.

- Długość okresu, po którym nastąpiło kolejne opóźnienie w spłacie po poprzednim opóźnieniu.

- Przekroczenie limitu kredytowego.

- Kwota przekroczenia limitu kredytowego.

- Długość okresu, po którym nastąpiło kolejne przekroczenie limitu kredytowego.

- Wyeliminowanie tych zaniedbań względem banków, które udzieliły nam kredytów, oznacza szansę na bezproblemową procedurę udzielania kredytu, komfort i satysfakcję ze współpracy z bankiem.

Scoring - rodzaje oceny

system scoring BIKSystem Scoring BIK jest zrozumiały, ponieważ czytelnie przedstawia aktualną punktację indywidualnego klienta. Jest ona obrazowana na dwa sposoby:

  • Gwiazdki – przyznawane w liczbie od 1 do 5.
  • Punkty – od minimalnej liczby 192 do 631 punktów.

Oczywiście im więcej gwiazdek i punktów, tym lepiej, więc warto zadbać o jak najwyższe noty i znaleźć się w najwyższych przedziałach punktowych, a jest ich kilka:

  • 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka.
  • 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki.
  • 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki.
  • 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki.
  • 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek.

Najlepsze warunki kredytowe spełniają klienci z piątego przedziału, jednak dane statystyczne BIK mówią, że średnia ocena Polaków plasuje się w czwartym przedziale, można by rzec „czterogwiazdkowym” – z notą 528,8 punktów. Jeśli zyskałeś „w  oczach systemu” powyżej 600 punktów (taką notę ma zaledwie 3% Polaków) jesteś na doskonałej pozycji i każdy bank na pewno z chęcią się o Ciebie i Twoje potrzeby finansowe zatroszczy, w przeciwnym razie musisz liczyć się z problemami i popracować nad oceną.

Scoring – nie jest dany raz na zawsze

BIK scoring​W powszechnym przekonaniu scoring BIK to ocena punktowa wiarygodności klienta, która jest niezmienna, o ile nie zachodzą zmiany w Twojej sytuacji finansowej. Jest to jednak błędne przekonanie. Scoring BIK to wyłącznie stan chwilowy! System Scoring jest wartością udostępnianą jednorazowo i wyliczaną po każdym zapytaniu o status klienta w BIK, w związku z czym może się zmieniać bardzo dynamicznie. Nawet sprawdzanie przez bank naszego statusu, może wpływać na scoring, zgłasza gdy takich zapytań trafia do BIK wiele, na przykład gdy równolegle składamy kilka wniosków o kredyt hipoteczny. Scoring jest zatem parametrem chwilowym i zależy głównie od naszych działań. Otóż BIK aktualizuje nasze dane tylko wówczas, gdy złożymy wniosek o kredyt lub właśnie go zaciągnęliśmy. To informacja z banku, spowodowana naszym wnioskiem inicjuje aktualizację naszej wiarygodności kredytowej i aktualizację punktów.

Scoring a zobowiązania kredytowe

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdy mamy już zobowiązania kredytowe. Wówczas bank przez cały okres trwania kredytu, przynajmniej raz w miesiącu aktualizuje dane dotyczące stanu naszego kredytu. Dzięki temu BIK posiada dokładną historię kredytową i wie, jak wywiązujemy się z  naszych zobowiązań kredytowych.

System Scoring to kolejny dowód, że w życiu popłacają solidność i wysokie oceny!