Raporty BIK – rodzaje, sposób zamawiania, jak je czytać?

Rodzaje raportów BIK

Ocenę wiarygodności kredytowej podmiotu (tzw. scoring kredytowy) można sprawdzić w każdej chwili dzięki możliwości zamówienia w Biurze Informacji Kredytowej stosownego raportu. Jest on pobierany w wielu sytuacjach i pozwala m.in. zweryfikować, jakie dane na temat klienta widzi instytucja finansowa. Przed zamówieniem takiego dokumentu należy wybrać jeden z możliwych jego wariantów. Klient otrzymuje możliwość uzyskania któregoś z następujących rodzajów raportów:

- Informacja ustawowa - najprostsza i zarazem najuboższa wersja raportu. Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo mają prawo raz na sześć miesięcy uzyskać od BIK informację ustawową bez ponoszenia żadnych kosztów. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące kredytobiorcy wraz z jego historią finansową.

- Raport PLUS – umożliwia uzyskanie pełnej informacji na temat historii kredytowej. Dodatkowo ten rodzaj raportu wzbogacony jest o dane podsumowujące wszystkie dotychczasowe zobowiązania klienta. Raport PLUS jest pozbawiony scoringu, czyli oceny punktowej wiarygodności kredytowej. Ten dokument najczęściej służy weryfikacji historii kredytowej.

- Raport PLUS z informacją o ocenie punktowej – jest to pełna wersja raportu, zawierająca obok oceny gwiazdkowej również scoring BIK przedstawiony w postaci punktowej.

Raporty PLUS są możliwe do uzyskania w kilku wersjach językowych: polskojęzycznej, anglojęzycznej lub też w wersji polsko-angielskiej. Wydanie raportu BIK z reguły jest powiązane z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Nie występuje przy tym żaden limit raportów możliwych do wygenerowania przez BIK.

Jak zamówić raport BIK?

Istnieją dwa sposoby, dzięki którym możliwe jest zamówienie raportu BIK. Pierwszy z nich to udanie się bezpośrednio do Biura Informacji Kredytowej. Drugi sposób to skorzystanie z usługi banku, o ile współpracuje on z BIK.

scoring Bk​Czy istnieje ryzyko obniżenia scoringu BIK po samodzielnym sprawdzeniu własnego statusu?

Wbrew obawom wielu osób fizycznych i przedsiębiorstw uzyskujących samodzielnie informację o własnym statusie, ich scoring pozostaje w takiej sytuacji niezmienny. Odpytywanie BIK kanałem bezpośrednim lub za pośrednictwem strony internetowej banku współpracującego z BIK (iPKO, Inteligo, Meritum Bank) nie wpływa w żaden sposób na zmianę scoringu.

Jak czytać raport BIK?

Warte podkreślenia jest to, że raport z informacją punktową jest podzielony zawsze na identyczne części:

1. Dane osobowe – zawierają wszystkie ważne informacje o osobie fizycznej lub przedsiębiorstwie, w tym również jej adres lub adresy e-mail i numer telefonu, które są znane BIK.

2. Informacja o ocenie punktowej – odzwierciedla scoring BIK w skali punktowej i gwiazdkowej.

3. Dane sumaryczne – pozwalają na szybką weryfikację zmian zaistniałych względem poprzedniego raportu. W danych sumarycznych widnieje lista banków, z którymi utrzymywane są relacje.

Oprócz tego dodana jest tabelka, która szczegółowo wykazuje:

- Liczbę zapytań kredytowych – każde wystąpienie o pożyczkę, złożenie wniosku kredytowego czy wniosku o kartę kredytową powiększa ten parametr;

- Liczbę zapytań monitorujących i dotyczących zarządzania klienta - są istotne szczególnie dla banków, które wykorzystują dane z BIK do oceny ryzyka przyszłego kredytobiorcy;

- Liczbę wszystkich kredytów otrzymanych w poszczególnych bankach - z podziałem na kredyty ratalne (np. kredyt hipoteczny), limity (np. debet) i pozostałe.

jak czytać raport BIK

- Dane o zapytaniach kredytowych – zawierają wszystkie zapytania banków powiązane ze złożonymi przez klienta wnioskami kredytowymi. Są to szczegółowe dane, zawierające datę, kwotę, jaka padła w zapytaniu oraz informację o oddziale banku, który występował z zapytaniem.  Dzięki tym danym można m.in. sprawdzić, ile czasu minęło pomiędzy złożeniem wniosku kredytowego do danego banku a odpytaniem w BIK.

- Dane o rachunkach kredytowych – uwzględniają informacje o wszystkich posiadanych kredytach, w tym pełne historie spłat poszczególnych rat, spłat zadłużeń itd.