Co to jest zdolność i wiarygodność kredytowa? Czym jest BIK i scoring?

Podejmując decyzję o wzięciu kredytu trzeba mieć na uwadze to, że nie zawsze będzie to możliwe. W wielu przypadkach możemy spotkać się z odmowną odpowiedzią ze strony banku; ma na to wpływ całe mnóstwo różnych czynników. Do najważniejszych z nich należy zdolność i wiarygodność kredytowa – jeśli bank uzna, że nie jest ona wystarczająca, to zwyczajnie nie udzieli nam pożyczki.

Bardzo ważne jest zatem dbanie o te dwa parametry, bowiem możemy zrobić wiele, aby w naszym przypadku były one jak najlepsze. Są one zresztą ważne nie tylko w przypadku brania kredytu; często sprawdza się je również przy okazji kupowania na raty.

Każdy z nas ma realny wpływ na zwiększenie swoich szans na otrzymanie atrakcyjnego kredytu w bank. Fakt, zdolność kredytowa jest oceniana indywidualnie przez banki – każdy z nich posiada swoje własne sposoby na jej sprawdzanie, przez co niekiedy nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, co na nią wpływa. Z drugiej strony wiarygodność kredytowa to rzecz, na którą możemy realnie wpływać. Kluczowe są tu przede wszystkim informacje na nasz temat, dostępne w Biurze Informacji Kredytowej.

Wiarygodność kredytowa

O swoją wiarygodność kredytową należy dbać całe życie. Trzeba mieć świadomość tego, że niekiedy drobne z pozoru błędy i niedociągnięcia mogą całkowicie odebrać nam szanse na otrzymanie poważnego kredytu nawet w dalekiej przeszłości. Jeśli informacje na nasz temat dostępne w BIK nie będą dla nas zbyt korzystne, bank nie przyzna nam pożyczki – nawet w sytuacji, gdy cieszymy się wysokimi i stabilnymi zarobkami. Na negatywną ocenę naszej wiarygodności wpływają przede wszystkim opóźnienia w regularnej spłacie swoich zobowiązań. Zaciągając nawet najmniejszą pożyczkę trzeba zatem pilnować tego, aby zawsze płacić raty terminowo. Informacje o każdym, nawet niewielkim opóźnieniu z naszej strony ciągną się potem za nami praktycznie przez całe życie.

Skąd się wziął BIK i scoring?

BIK i scoring​Początki Biura Informacji Kredytowej sięgają 1997 roku. Za jego założeniem stał Związek Banków Polskich. Głównym jego celem jest gromadzenie informacji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – na temat poszczególnych kredytobiorców oraz udostępnianie ich instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnych danych, w ciągu całej swojej działalności Biuro przygotowało prawie 230 milionów raportów na temat historii kredytowej Polaków.

Co to jest scoring?

Scoring to nic innego jak wskaźnik, oznaczający stopień ryzyka przy zawieraniu współpracy z danym kredytobiorcą. Wyraża się go w punktach. Przy przyznawaniu punktów bierze się pod uwagę wszystkie problemy z terminowym wywiązywaniem się ze spłaty kredytu, jakie miały miejsce kiedykolwiek w przeszłości. Przyjęto tu również pewien standard w postaci profilu kredytobiorcy, który jest faktycznie godny zaufania i można nawiązywać z nim współpracę. Ideałem każdego z nas powinno być ścisłe zbliżenie się do tego profilu – wtedy mamy największe szanse na otrzymanie kredytu.

Scoring - co jest brane pod uwagę?

Warto jednak zauważyć, że samo terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań to nie jedyny czynnik brany pod uwagę przy ustalaniu scoringu. BIK zwraca tu uwagę również na inne kwestie, takie jak skłonność do zadłużania się. Jeśli ktoś szczególnie często zaciąga kredyty, to jego scoring może być niższy – nawet w przypadku, gdy zawsze wywiązuje się z takich zobowiązań terminowo. Innym czynnikiem jest regularne przekraczanie debetu na koncie osobistym czy na karcie kredytowej.

Co więcej, BIK posiada określone profile ludzi, tworzone chociażby na podstawie przedziału wiekowego. Chodzi tu o uśrednienie tego, jak zachowują się osoby w podobnym do nas wieku i o zbliżonym statusie materialnym. Jeżeli znacząco odbiegamy od normy, nasz scoring również nie będzie zbyt wysoki. Niestety, taki sposób oceniania sprawia, że nie mamy już wielkiego wpływu na uzyskany przez nas wynik. Czasami okazuje się, że znajdujemy się w grupie ludzi którzy bardzo często nie wywiązują się terminowo ze spłaty kredytu. Nawet jeśli my sami nigdy nie mamy z tym problemów, to według BIK znajdujemy się już w grupie podwyższonego ryzyka. Jednym słowem, na nasz scoring składa się wiele różnych czynników. Co prawda na część z nich mamy wpływ, ale niektóre są całkowicie od nas niezależne.