Jak otrzymać kredyt na oświadczenie o zarobkach?

Jeśli staramy się o przyznanie kredytu hipotecznego, konsumenckiego, czy innej formy pożyczki, zwykle jesteśmy zobowiązani do złożenia bankowi wymaganych przez niego dokumentów, na podstawie których instytucja rozpatrzy, czy można nam zaufać i udzielić pożyczki. Jeszcze niedawno kredyt można było otrzymać przedkładając jedynie własnoręcznie wypełnione oświadczenie o dochodach.

Pozwalało to uniknąć wszystkich formalności związanych z badaniem przez bank naszej zdolności kredytowej oraz miało istotny wpływ na szybkość wydania decyzji. Komisja Nadzoru Finansowego zaostrzyła jednak procedury i coraz trudniej jest spotkać instytucje finansowe i banki, które przyznają pożyczki tylko na podstawie oświadczenia klienta.

Kredyt konsumencki a kredyt na oświadczenie o zarobkach

Biorąc pod uwagę zwykłe kredyty konsumenckie, nasza zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie zaświadczenia o wysokości dochodów oraz długości naszego zatrudnienia w danej firmie. Zaświadczenie takie wystawia i podpisuje nasz pracodawca. W pożyczce udzielanej na podstawie oświadczenia to my sami deklarujemy, ile zarabiamy i jak długo pracujemy w danym miejscu. Należy mieć na uwadze, że takie oświadczenie musi zawierać prawdziwe informacje, gdyż jest ono później pod tym kątem sprawdzane i w razie wykrycia kłamstwa grożą nam poważne konsekwencje natury prawnej.

Kredyt na oświadczenie o zarobkach - tylko dla stałych klientów

Wbrew pozorom, pożyczki udzielane na oświadczenie nie są często stosowaną formą kredytowania. Nie są także powszechnie dostępne. Banki, która mają je w swojej ofercie, nie udzielają ich wszystkim osobom. Często są to kredyty, które mogą zaciągnąć jedynie stali klienci banku, gdyż posiadanie konta w danej instytucji uwiarygodnia potencjalnego kredytobiorcę. Osoby postronne dostaną pożyczkę na gorszych warunkach lub też wcale jej nie otrzymają.

Inną formą zaostrzenia udzielania kredytów na oświadczenie może być objęcie nimi tylko niektórych grup zawodowych, mających zwykle stałe i pewne dochody. Do takich zawodów należą, na przykład pracownicy służby zdrowia, czy nauczyciele. Bank może także wybrać określony przedział wiekowy, dla którego przedstawicieli zechce udzielić tego typu kredytu. Pożyczka na oświadczenie będzie także miała wyższe oprocentowanie od swojego tradycyjnego odpowiednika. Jest to spowodowane większym ryzykiem, jaki bierze na siebie instytucja finansowa.

Kredyt na oświadczenie o zarobkach - zaostrzenie zasad

W związku z rekomendacją KNF banki znacznie zaostrzyły swoją politykę udzielania kredytów. Zostało już właściwie niewiele takich, które w dalszym ciągu oferują klientom pożyczanie pieniędzy na podstawie złożonego przez nich oświadczenia o zarobkach. Zwykle maksymalna kwota takiej pożyczki nie przekracza także 20.000 zł.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu należy dobrze zapoznać się z ofertami banków. Najczęściej zdarza się tak, że pożyczki z większymi wymogami formalnymi mają lepsze warunki spłaty i kosztują mniej. Jeśli jednak zdecydujemy się na pożyczkę na podstawie zaświadczenia o zarobkach, weźmy ją z banku, w którym mamy konto lub korzystaliśmy z innych jego usług finansowych w przeszłości.