Kredyt inwestycyjny - dla kogo? Jakie są warunki kredytu inwestycyjnego?

Trudno o przedsiębiorcę, który przynajmniej raz nie zetknął się z sytuacją, która obiecywała duże zyski, wymagała jednak dokonania pewnych inwestycji. Oczywiście, każdy chciałby wówczas mieć możliwość pokrycia wszelkich kosztów z własnych środków, doświadczenie podpowiada jednak, że niemal nigdy nie jest to możliwe. Jak zatem poradzić sobie z ograniczeniami nie rezygnując z szansy na rozwój?

Osoby, które mają wizję i pomysł, nie są pozostawione samym sobie, a rozwiązaniem wartym zainteresowania jest w ich przypadku kredyt inwestycyjny. To właśnie ten instrument finansowy pozwala na pozyskanie środków finansowych, które pokryją koszty inwestycji i nie ma tu znaczenia, czy planujemy zakup maszyn, nieruchomości, czy też całej linii produkcyjnej. Kluczowe znaczenie ma to, że nakład finansowy ma nam przynieść przyszły zysk.

kredyt inwestycyjny zalety

Kto może uzyskać kredyt inwestycyjny?

Na kredyt inwestycyjny mogą liczyć nie tylko firmy zadomowione już na rynku, ale również podmioty, które dopiero inaugurują swoją działalność, a nawet osoby fizyczne. Oczywiście, im wyższa jest ich pozycja rynkowa, tym większe są też ich szanse na wsparcie. Skorzystać można przy tym zarówno ze wsparcia ze strony UE, jak i z tego, jakiego udzielają banki komercyjne.

Na jakich warunkach przydziela się kredyt inwestycyjny?

Kluczowym zadaniem, jakie czeka na przedsiębiorcę, jest przekonanie banku lub danej instytucji, że planowana inwestycja ma sens. Zwykle nie wystarczają przy tym deklaracje, dobrze jest więc zatroszczyć się o biznesplan. Niezbędna jest również zdolność kredytowa, pozytywna weryfikacja oraz zabezpieczenie kredytu. Niejednokrotnie firma musi też przedstawić dokumentację swojej działalności, osoby fizyczne muszą zaś liczyć się z tym, że przeanalizowane zostaną ich rachunki.

Na co liczyć starając się o kredyt inwestycyjny?

młody przedsiębiorca​Przy kredycie inwestycyjnym tak damo duże znaczenie mają nie tylko nasze potrzeby, ale i szczegóły oferty kredytowej. Możemy jednak liczyć na otrzymanie kwoty, o którą wnioskowaliśmy. Wypłata następuje w transzach, choć istnieje też możliwość otworzenia linii kredytowej. Okres spłaty różni się w zależności od warunków kredytu, zwykle jest jednak długi, a do tego przedsiębiorca ma szansę na uzyskanie karencji, jeśli wymaga tego jego sytuacja finansowa.

Mówiąc o kosztach kredytu tego typu zwykle mamy na myśli odsetki oparte przeważnie o wysokość stopy WIBOR lub stawkę własną stosowaną przez bank. Powiększa je marża, której wysokość jest wiązana z ryzykiem kredytowym. Niejednokrotnie dodatkowymi kosztami są ubezpieczenie kredytu, prowizja, a także opłata za samo rozpatrzenie wniosku.

Czy kredyt inwestycyjny jest opłacalny?

Jeśli trafnie ocenimy nasz cel, kredyt inwestycyjny da nam możliwość rozwoju i właśnie to możemy uznać za jego największą zaletę. Podjęcie ryzyka może się przy tym opłacić na wiele sposobów, mamy bowiem prawo oczekiwać nie tylko firmowego zysku, ale i powiększenia majątku, czy też zaznaczenia swojej obecności na nowych rynkach. Oczywiście, nie każda inwestycja jest udana, a kredyt może okazać się nie tylko naszym wybawieniem, ale i zgubą.

Podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do innych instrumentów finansowych, decyzja musi być wyważona i starannie przemyślana. Każdy musi też samodzielnie przeanalizować koszty i możliwości.